Tässä blogissa paljastan lukijoille osakesalkkuni sisällön, sen muutokset sekä ennen kaikkea ne perusteet, joilla olen kulloinkin onnistunut vakuuttamaan itseni osakkeiden ostosta, niiden pitämisestä tai - kuten joskus harvoin tapahtuu - niiden myynnistä.

En ole kuitenkaan liikkeellä pelkästä tiedon levittämisen ilosta. Blogin perimmäisenä tarkoituksena on toimia lääkkeenä sijoittajana kokemiini pahimpiin ammattitauteihin kuten epärationaalisten ja epäjohdonmukaisten päätösten tekoon, virhearvioiden ja tappioiden unohtamiseen ja epätodellisiin kuvitelmiin oman sijoitusosaamisen tasosta.

Myös tavoite on nyt asetettu.

Miljoonan euron sijoitusvarallisuus vuoteen 2030 mennessä.

perjantai 26. helmikuuta 2010

Osto: L&T

L&T julkaisi tilinpäätöksensä 10.2.2010. Osakekurssi ei siihen juuri reagoinut, vaan syyskuusta 2009 alkanut laskutrendi on hitaasti mutta vakaasti jatkunut. Mielestäni nyt oli aika sipaista osaketta salkkuun, sillä arvioin osakekurssin kääntyvän nousuun viimeistään tämän vuoden aikana oletuksella, että taloudessa ei yleisesti tapahdu mitään nykyistä taantumaa kummenpaan.

Vuonna 2009 yhtiön liikevaihto oli 582,3 miljoonaa euroa (606,0 milj. vuotta aiemmin) ja liikevoitto 50,3 miljoonaa euroa (55,5 milj. e). Liikevoittoprosentiksi muodostui 8,6 %, mikä tarkoittaa vain noin kymmenyksen pudotusta viiden vuoden keskiarvoon.

Positiivisena pidän yhtiön operatiivisen toiminnan liikevoittoa 51,3 miljoonaa euroa (45,0 milj. e). Yhtiön on täytynyt onnistua kulujen karsinnassa hyvin, koska tulosta painavat liikevaihdon laskun lisäksi kutistuvat katteet. Yhtiö kertoo, että kilpailutukset ovat lisääntyneet samalla kuin lisäpalveluiden myynti on hiipunut, eikä muutosta parempaan ole vielä nähtävissä.

Yhtiötä ovat rasittaneet viime vuosina useat, takkuavat investoinnit kuten Biowatti, pellettitehtaat, Keravan kierrätyslaitos ja L&T Recoilin regenerointilaitos. Kuluvana vuonna investointitaso näyttäisi palautuvan "normaaliin" n. 45 miljoonaan. Lisäksi regenerointi- ja kierrätyslaitoksien voi alkaa odottaa tuottavan muutakin kuin kuluja vuoden 2011 alkuun mennessä.

Yhtiö arvioi vuoden 2010 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009. Koska yhtiön toimiala on erittäin ennustettava, pidän yhtiön omaa arviota melko luotettavana. Mielenkiintoisia olisivat kuitenkin yhtiön näkymät vuosille 2011 ja 2012.

Itse arvioin liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton kääntyvän kasvuun viimeistään vuoden 2011 alussa. Erityisesti tuloksen kasvu voi tällöin yllättää posiviisesti. Perusteluina tälle oletukselle ovat mm. parempikatteisten lisäpalveluiden myynnin kasvu, kiinteissä kuluissa saadut pysyvät säästöt ja henkilöstökulujen pysyminen hallinnassa. Korkea työttömyys pitänee työvoiman saatavuuden hyvänä, työtekijöiden vaihtuvuudesta aiheutuvat kulut matalana ja palkkakehityksen hillittynä.

Osingoksi yhtiön hallitus ehdottaa jo neljättä kertaa peräkkäin 0,55 euroa/osake. Mikäli yhtiö ei hairahdu älyttömiin investointeihin, uskon osingon olevan tästä ikuisuuteen vähintään tuo 0,55 euroa/osake, mikä vastaisi 15 euron ostohinnalle reilun 3,6 prosentin tuottoa.

Oston jälkeen L&T:n osuus salkustani on noin 4,6 prosenttiyksikköä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti