Tässä blogissa paljastan lukijoille osakesalkkuni sisällön, sen muutokset sekä ennen kaikkea ne perusteet, joilla olen kulloinkin onnistunut vakuuttamaan itseni osakkeiden ostosta, niiden pitämisestä tai - kuten joskus harvoin tapahtuu - niiden myynnistä.

En ole kuitenkaan liikkeellä pelkästä tiedon levittämisen ilosta. Blogin perimmäisenä tarkoituksena on toimia lääkkeenä sijoittajana kokemiini pahimpiin ammattitauteihin kuten epärationaalisten ja epäjohdonmukaisten päätösten tekoon, virhearvioiden ja tappioiden unohtamiseen ja epätodellisiin kuvitelmiin oman sijoitusosaamisen tasosta.

Myös tavoite on nyt asetettu.

Miljoonan euron sijoitusvarallisuus vuoteen 2030 mennessä.

keskiviikko 27. tammikuuta 2010

Osto: Fortum

Joulukuun -09 puolivälissä puntaroin Fortumin oston mielekkyyttä silloisella hintatasolla 17,50 - 18 euroa. Heti blogikirjoitukseni jälkeen osake kiri nopeasti yli 10 %:a aina hintaan 19,78 euroa asti. Kirjoituksellani ja osakkeen hinnan nousulla ei kuitenkaan liene yhteyttä.

Nyt osake on palannut takaisin joulukuun puolivälin tasoille - Fortumista riippumattomista syistä, mistä syystä sain tilaisuuden lisätä osaketta salkkuuni hintaa 18,01 euroa per osake. Osakkeen paino salkussani on nyt noin 3 prosenttiyksikköä.

Perustelut osakkeen ostamiselle olen esittänyt jo aiemmin, eivätkä ne ole viimeisen reilun kuukauden aikana muuttuneet.

Yhtiö julkaisee tuloksensa 3.2.2010. Suuria yllätyksiä en odota. Osakekurssi saattaa kuitenkin reakoida positiivisesti, jos tiedotteesta löytyvät seuraavat tiedot:

- Osinko on 1,00 euroa tai enemmän,
- Venäjän hanke etenee kaikilta osin suunnitellusti ja
- Venäjän hanke kääntyy voitolliseksi viimeistään toisen kvartaalin aikana.

Em. mainitut eivät ole varsinaisia yllätyksiä tai uutisia, mutta sijoittajat haluavat nähdä mustaa valkoisella yksiselitteisesti ilmaistuna.

Pidän jatkossakin mieleni ja salkkuni avoinna Fortumin lisähankinnoille.

perjantai 22. tammikuuta 2010

Osto: Nordea

Tänään on tullut ostettua Nordean osaketta hintaan 6.7X euroa kappale. Oston jälkeen Nordean osuus salkustani nousi noin 3,2 prosenttiin. Samalla omistukseni keskihinta laski noin 9,4 euroon.

Nordea on maksanut viimeisen kymmenen vuoden aikana osinkoa keskimäärin 0,295 euroa per osake. Tämän päivän ostohinnalle se tarkoittaisi lähes 4,4 prosentin osinkotuottoa. Uskon Nordean kykenevän samaan myös seuraavalla kymmenvuotisjaksolla.

Vuodelta 2009 Nordea 0,295 euron osinkoa tuskin kuitenkaan maksaa, vaan pidän todennäköisempänä 0,20-0,25 euron osinkoa, mikä prosentteina tarkoittaisi 2,9-3,7 prosentin osinkotuottoa ostohinnalle.

Nordean tulos/osake on 0,61 euroa ja p/e-luku 11,15. Tulos/osake- sekä p/e-luvuissa tuloksena käytetään viimeisten 12 kuukauden liukuvaa kertaeristä oikaistua nettotulosta. (Lähde: Kauppalehti)

Vuoden 2009 lukujen arvioin ylittävän edellä mainitut luvut.

Pitemmällä ajanjaksolla (yli 4 v) arvioin osakkeen tuottavan myös kohtuullista vähintään 5 prosentin vuotuista arvonnousua. Arvonnousun ajureina toimivat mm. luottotappioiden kääntyminen laskuun, sijoitus- ja palkkiotuottojen kääntyminen kasvuun sekä Nordean markkina-aseman vahvistuminen entisestään Itämeren alueella.

torstai 14. tammikuuta 2010

Osto: Aspo

Olen ostanut erän Aspoa juuri alle kuuden euron hintaan. Oston jälkeen Aspon paino salkussani on noin 7 prosenttia, mihin olen tyytyväinen. Lisäostoja en toistaiseksi ole enää tekemässä.

Viimeisen ostoni tein lähes viipymättä tutustuttuani Aspon pörssitiedotteeseen Aspo järjestää pääomamarkkinapäivän 19.1.2010.

http://www.aspo.fi/portal/fi/tiedotteet/porssitiedotteet/?id=1373146

Aspoa olen seurannut jo pitkään, joten päätös ostosta ei ollut nopea - mutta päätös ostoajankohdasta oli. Pörssitiedotteessa on erityisesti yksi kohta, jonka arvioin olevan osakkeenomistajalle varsin mieluisa.

Se on tonnistoverouudistus, josta yhtiö vihjaisi jo 3Q:n osarissa yhdellä lauseella. Uudistus on tarkoitus tulla voimaan takautuvasti 1.1.2010 alkaen ja se koskisi keskeisesti Suomen lipun alla olevaa kauppalaivastoa matkustaja-alukset poisluettuna.

Verouudistusta koskevassa hallituksen esityksessä todetaan mm. seuraavasti:

Varustamoyritykset ovat maksaneet yhteisöjen tuloveroa vuosina 2003—2007 noin 30—50 miljoonaa euroa vuosittain. Mikäli varustamot siirtyisivät laajassa mitassa tonnistoverotuksen piiriin, yhteisöveron tuotto voisi alentua vähintään 30—50 miljoonalla eurolla vuosittain. Tonnistoverotettavan tulon perusteella maksettavaksi pantavan yhteisöveron määrä voidaan arvioida noin 0,5 miljoonaksi euroksi.

Tonnistoverotusta on esitetty uudistettavaksi erityisesti siten, että tuloverotuksen aikana syntynyt piilevä verovelka poistettaisiin tonnistoverojärjestelmään siirtyvältä varustamoyritykseltä. Varustamoilla oli vuoden 2008 päättyessä taseisiin kirjattua poistoeroa yhteensä noin 600 miljoonaa euroa. Jos verovelka annettaisiin kokonaan anteeksi, tuen määrä olisi tältä osin 26 prosentin verokannalla noin 156 miljoonaa euroa.


Koska ESL:llä on 15 % Suomen kauppalaivastosta, joka käsitykseni mukaan sisältää myös uudistuksen ulkopuolelle jäävät matkustaja-alukset, tarkoittaa se oman arvioni mukaan uudistuksen toteutuessa 4-10 miljoonan vuosittaista verohyötyä ESL:lle. Eurot näkyisivät lähes suoraan Aspon tulosrivillä - vuosittain. Koska monet ESL:n kilpailijat toimivat jo edullisten verotusten alaisuudessa, kohdistuu etu poikkeuksellisen suoraan juuri ESL:lle.

Odotan erittäin mielenkiinnolla pääomamarkkinapäivänä julkaistavaa materiaalia.

tiistai 12. tammikuuta 2010

Basware jäi ostamatta

Joulukuun puolivälissä laittamani ostotoimeksianto Baswaresta reilun 13 euron hintaa jäi toteutumatta. Tällä hetkellä kurssi on kohonnut jo 15.65 euroon eli lähes 20 prosenttia yli tavoittelemani ostohinnan. Yhtiö on edelleen erinomainen, mutta osake on mielestäni nyt kallis.

Rajuun kurssipyrähdykseen oli lähinnä kaksi syytä: osakkeen tavanomaistakin ohuempi vaihto sekä kolme kauppaa Yhdysvaltoihin, jotka yhtiö julkisti pörssitiedotteilla vuoden lopussa.

Baswaren hankintayritykseni muistuttaa taas siitä tosiseikasta, että pitkäjänteisen osakesijoittajan tai -säästäjän ei kannata tavoitella ostohinnassa sitä viimeisen sentin tai prosentin "säästöä". Jos hyvä ostos tulee eteen, kannattaa se ostaa päivän hintaan. Suurimmat "häviöt" tulevat siitä, että osakkeen hinta karkaa ja ostot jäävät tekemättä - kuten allekirjoittaneelle nyt kävi.