Tässä blogissa paljastan lukijoille osakesalkkuni sisällön, sen muutokset sekä ennen kaikkea ne perusteet, joilla olen kulloinkin onnistunut vakuuttamaan itseni osakkeiden ostosta, niiden pitämisestä tai - kuten joskus harvoin tapahtuu - niiden myynnistä.

En ole kuitenkaan liikkeellä pelkästä tiedon levittämisen ilosta. Blogin perimmäisenä tarkoituksena on toimia lääkkeenä sijoittajana kokemiini pahimpiin ammattitauteihin kuten epärationaalisten ja epäjohdonmukaisten päätösten tekoon, virhearvioiden ja tappioiden unohtamiseen ja epätodellisiin kuvitelmiin oman sijoitusosaamisen tasosta.

Myös tavoite on nyt asetettu.

Miljoonan euron sijoitusvarallisuus vuoteen 2030 mennessä.

perjantai 26. helmikuuta 2010

Osto: L&T

L&T julkaisi tilinpäätöksensä 10.2.2010. Osakekurssi ei siihen juuri reagoinut, vaan syyskuusta 2009 alkanut laskutrendi on hitaasti mutta vakaasti jatkunut. Mielestäni nyt oli aika sipaista osaketta salkkuun, sillä arvioin osakekurssin kääntyvän nousuun viimeistään tämän vuoden aikana oletuksella, että taloudessa ei yleisesti tapahdu mitään nykyistä taantumaa kummenpaan.

Vuonna 2009 yhtiön liikevaihto oli 582,3 miljoonaa euroa (606,0 milj. vuotta aiemmin) ja liikevoitto 50,3 miljoonaa euroa (55,5 milj. e). Liikevoittoprosentiksi muodostui 8,6 %, mikä tarkoittaa vain noin kymmenyksen pudotusta viiden vuoden keskiarvoon.

Positiivisena pidän yhtiön operatiivisen toiminnan liikevoittoa 51,3 miljoonaa euroa (45,0 milj. e). Yhtiön on täytynyt onnistua kulujen karsinnassa hyvin, koska tulosta painavat liikevaihdon laskun lisäksi kutistuvat katteet. Yhtiö kertoo, että kilpailutukset ovat lisääntyneet samalla kuin lisäpalveluiden myynti on hiipunut, eikä muutosta parempaan ole vielä nähtävissä.

Yhtiötä ovat rasittaneet viime vuosina useat, takkuavat investoinnit kuten Biowatti, pellettitehtaat, Keravan kierrätyslaitos ja L&T Recoilin regenerointilaitos. Kuluvana vuonna investointitaso näyttäisi palautuvan "normaaliin" n. 45 miljoonaan. Lisäksi regenerointi- ja kierrätyslaitoksien voi alkaa odottaa tuottavan muutakin kuin kuluja vuoden 2011 alkuun mennessä.

Yhtiö arvioi vuoden 2010 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009. Koska yhtiön toimiala on erittäin ennustettava, pidän yhtiön omaa arviota melko luotettavana. Mielenkiintoisia olisivat kuitenkin yhtiön näkymät vuosille 2011 ja 2012.

Itse arvioin liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton kääntyvän kasvuun viimeistään vuoden 2011 alussa. Erityisesti tuloksen kasvu voi tällöin yllättää posiviisesti. Perusteluina tälle oletukselle ovat mm. parempikatteisten lisäpalveluiden myynnin kasvu, kiinteissä kuluissa saadut pysyvät säästöt ja henkilöstökulujen pysyminen hallinnassa. Korkea työttömyys pitänee työvoiman saatavuuden hyvänä, työtekijöiden vaihtuvuudesta aiheutuvat kulut matalana ja palkkakehityksen hillittynä.

Osingoksi yhtiön hallitus ehdottaa jo neljättä kertaa peräkkäin 0,55 euroa/osake. Mikäli yhtiö ei hairahdu älyttömiin investointeihin, uskon osingon olevan tästä ikuisuuteen vähintään tuo 0,55 euroa/osake, mikä vastaisi 15 euron ostohinnalle reilun 3,6 prosentin tuottoa.

Oston jälkeen L&T:n osuus salkustani on noin 4,6 prosenttiyksikköä.

keskiviikko 17. helmikuuta 2010

Osakesalkku Balancen silmin

Balancen lista on Henri Eloon henkilöitynyt analyysimalli, joka perustuu tietyin painotuksin seuraaviin 12 muuttujaan:

- tulostuotto
- osinkotuotto
- toteutunut/vaadittu tuloskasvu -luku
- P/B-luku
- oman pääoman tuottoprosentti
- liiketulosprosentin vaihtelu
- liikevaihdon kasvu
- nettovelkaantumisaste
- osaketuoton vaihtelu
- osakkeiden likviditeetti
- Sharpen-luku
- volatiliteetti.

Balancen listalla on huomioitu kaikki 124 pörssiyhtiötä, mikä tekee listasta mielestäni erittäin käyttökelpoisen työkalun oman salkun arviointiin. Monien pankkiiriliikkeiden ym. toimijoidet top-listoilla pyörivät usein vain suuret yhtiöt tai ko. toimijan itsensa seuraamat yhtiöt.

Salkkuni yhtiöiden sijoitukset listalla (11.1.2010) ovat seuraavat:

5 Orion
6 Fortum
10 Outotec
11 Fiskars
12 Lassila & Tikanoja
16 TeliaSonera
17 Nordea
18 Pohjola
20 Metso
26 Sanoma
31 Nokia
41 Aspo
42 YIT
47 Neste Oil
48 Kesko
50 Cargotec
60 Uponor
61 Teleste
78 UPM
101 Tiimari

Keskiarvosijoitus salkkuyhtiöilleni on sija 35. Suhteutettuna kunkin osakkeen painoon salkussani keskiarvo kohentuu "sijaan" 30,28. Balancen listan TOP-10:stä löytyy 5 yhtiötä 20:stä. TOP-25:stä löytyy jo 11 yhtiötä. Vain kaksi yhtiötä UPM ja Tiimari ovat listan puolivälin heikommalla puolella.

Koska ajatukseni on hajauttaa sijoitukseni noin 20:een (enintään 30:een) osakkeeseen, pidän nykyistä salkkuni sijoitusta Balancen listalla melko hyvänä.

Mielestäni Balancen listaa ei voi kuitenkaan suoraan käyttää uusien ostojen ja myyntien pohjana, koska lista ei huomioi mitenkään yhtiön ulkopuolisia tekijöitä eikä yhtiön näkymiä. Esimerkiksi Aspon osakkeen kurssissa näkyy jo todennäköisesti tuleva tonnistoverouudistus. Balancen listan fundamenteissa tonnistoverouudistus näkyy kuitenkin aikaisintaan vuoden 2010 lopusta alkaen. Samoin esimerkiksi Neste Oilin biodieseltuotannon alkamista tai Orionin patenttisalkun rapistumista 2011 alkaen lista ei tunnista.

Oma sijoitusosaamiseni ei kilpaile samassa sarjassa Henri Elon tai muiden Balancen listan laatijoiden kanssa, joten minun lienee jatkossakin aika ajoin syytä tehdä vertailua oman salkkuni ja Balancen listan välillä. Erityisen aiheellista on miettiä, miksi listan jumbosijoilla olevat yhtiöt (Tiimari, UPM, Teleste) ansaitsevat paikat salkussani. Vai ansaitsevatko?

tiistai 16. helmikuuta 2010

Osto: TeliaSonera

Lisäsin TeliaSoneran painoa salkussani noin 6 prosenttiin ostamalla osaketta hitusen alle 5 euron kappalehintaan. Osakkeen keskihankintahinta nousi oston myötä salkussani yli 4,5 euron.

TeliaSonera julkisti tilinpäätöksensä 11.2.2010. Osakekurssi ei tilinpäätöksestä juuri hätkähtänyt, vaan kurssi on edelleen samoilla 5 euron luvuilla.

Osinkoaan yhtiö nosti lähes 20 prosenttia 2,25 kruunuun, mikä vastaa 54 prosenttia nettotuloksesta. Nykykurssille ehdotettu osinko antaa noin 4,4 prosentin tuoton. Osingoista pitäville mieluinen uutinen oli myös se, että yhtiö jakaa uuden osinkopolitiikkansa mukaan jatkossakin puolet nettotuloksestaan.

Lisäksi yhtiö ilmoitti, että ylimääräistä pääomaa palautetaan tietyin edellytyksin omistajille. Oletan kuitenkin tämän pääoman palautuksen tapahtuvat omia osakkeita ostamalla.

Odotan TeliaSoneralta hyvää tulosta myös seuraavina vuosina. Tulosta tukevia tekijöitä ovat arvioni mukaan mm. liikevaihdon kasvu Aasiassa, jossain vaiheessa yhtiön eduksi kääntyvät valuuttakurssit, Espanjan toimintojen kääntyminen plussalle (joko vihdoin?) sekä taantuman aikana suoritetut kustannusten karsinnat.

Käyttöomaisuusinvestoinnit tosin palaavat väistämättä rasittamaan alan yhtiöitä TeliaSonera mukaan luettuna. Osakekurssiin vaikuttaisi positiivisesti ns. ulkomaisten sijoittajien palaaminen osakasluetteloon.

Suurin riski yhtiölle on luonnollisesti Megafon-omistus. Riski voi realisoitua osakkeenomistajalle joko positiivisesti, negatiivisesti tai ei mitenkään. Tällä hetkellä yleinen mielipide ja osakkeen kurssi heijastelevat negatiivista riskiä. Itse en siihen usko. Vaikka Venäjällä kaikki on mahdollista, arvioin huonoimmassakin tapauksessa TeliaSoneran jäävän tapaus Megafonista "omilleen". Tällöin osake on nykykurssissaan ostohinnoissa.

Jään odottamaan osinkoja sekä seuraamaan, tarjoaisiko jokin uutinen tai vastaava vielä ostotilaisuuden. Nykyhinnalla ja -tiedoilla en enää lisähankintaa tee, vaan harkitsen salkun pohjalla makaavan vähäisen käteisen sijoittamista muihin salkkuuni sopiviin yhtiöihin.

tiistai 9. helmikuuta 2010

Harkinnassa: Teleste

Teleste kuuluu salkkuni niihin ostoihin, joissa olen tehnyt etukäteen liian vähän selvitystyötä ymmärtääkseni yhtiön liiketoimintaa ja sitä kautta osakesijoituksen mielekkyyttä. Lähes ratkaiseva peruste ostoilleni olivat yhtiön sisäpiiristä mutkan kautta saamani epäviralliset, mutta erittäin positiiviset signaalit yhtiön potentiaalista.

Teleste kuuluu painoarvoltaan salkkuni pienimpiin osakkeisiin noin 6 euron keskihinnalla. Osakekurssi on tällä hetkellä noin 3,9 euroa.

Kysymys onkin se, mitä tehdä Telestellä? Myydä, pitää vai lisätä?

Tilinpäätöksen (3.2.2010) mukaan liikevaihto oli 141,7 (108,7) miljoonaa euroa kasvaen vertailuvuodesta 30,3 %.

Liikevaihto kasvoi kuitenkin lähinnä Saksassa yrityskaupan johdosta. Ilman yrityskauppaa liikevaihto olisi laskenut verrattuna vuoteen 2008. Vuonna 2010 liikevaihto kasvanee, kuten yhtiö on itsekin arvioinut. Oman arvioni mukaan kasvu on kuitenkin vaatimatonta.

Tilinpäätöksen (3.2.2010) mukaan liiketulos oli 2,5 (5,6) miljoonaa euroa ja jäi 55,2 % vertailuvuodesta. Liiketulos sisältää 0,8 miljoonan euron arvonalennuspoiston.

Yhtiöllä on edelleen liikearvoa taseessaan 31,6 miljoonaa ja muita aineettomia 7,6 miljoonaa. Suurin osa liikearvosta on peräisin Saksan yrityskaupasta. En näe erityisiä negatiivisia riskejä Telesten taseessa, joskaan en maallikkona kovin hyvin osaa arvioida niitä aineettomia oikeuksia ja liikearvoja, jotka perustuvat alan teknologiaan.

Tilinpäätöksen (3.2.2010) mukaan saadut tilaukset kasvoivat vertailuvuodesta 27,3 % ja olivat 151,0 (118,6) miljoonaa euroa, joista Broadband Cable Networksin tilaukset 131,8 (101,4) miljoonaa euroa ja Video Networksin tilaukset 19,2 (17,2) miljoonaa euroa.

Tilauskertymän kasvaminen erityisesti loppuvuotta kohti oli positiivista. Tilauskertymästä kuitenkin osa selittyy yrityskaupasta. Lisäksi yhtiö kertoo hintakilpailun kiristyneen erityisesti Broadbandin alueella. Oletettavaa siten on, että katteet uusissa tilauksissa ovat entistä kapeammat. Katteiden kapeneminen vaimentaa myös arvioidun liikevaihdon kasvun tuomaa tulosparannusta. Vaikka yrityskauppa on lisännyt kassavirtaa tuottavan palveluliiketoiminnan osuutta, ovat yhtiön tilauskirjassa tapahtuvat muutokset edelleen riippuvaisia yksittäisistä tilauksista.

Tilinpäätöksen (3.2.2010) mukaan hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,08 (0,12) euroa ulkona oleville osakkeille. Osinkotuottona nykyhinnalle ehdotettu 0,08 euroa per osinko olisi noin 2 prosenttia.

Ratkaisua suuntaan tai toiseen en vielä osaa tehdä, vaikka olenkin kallistumassa myynnin puoleen. Perusteluna toistaiseksi on vain sijoittamisen perusviisaus: Älä sijoita sellaiseen, mitä et ymmärrä.

torstai 4. helmikuuta 2010

Osakesalkku 4.2.2010

arvopaperi, %-osuus salkusta, keskihinta pyöristettynä

YIT _______ 10,0 ___ 9,9
Metso _____ 9,9 ___ 13,1
Nokia ______8,9 ____ 13,3
Aspo _______ 7,6 ___ 6,1
Kesko _____ 6,8 ____ 24,6
Fiskars _____ 5,7 ____ 8,4
Sanoma ____ 5,5 ____ 11,8
Neste Oil ___ 5,2 ____ 14,4
Orion B _____ 5,1 ___ 12,2
TeliaSonera __ 4,4 ___ 4,5
Fortum ______ 4,1 ___ 17,8
Uponor _____ 3,8 ___ 21,9
Outotec _____ 3,5 ___ 9,7
Cargotec _____3,2 ___ 29,1
L&T ________3,1 ___ 20,7
Nordea ______ 3,0 __ 9,4
Teleste ______ 1,8 ___ 6,0
Pohjola ______ 1,7 ___ 8,9
UPM-Kymmene 1,1 ___ 11,1
Tiimari ______ 0,4 ___ 4,9

käteinen _____ 5,0

Yhteensä ____ 100

Osakesalkkuni on lihonut tasaisesti viimeisen parin kuukauden aikana - kiitos pienen cash-ruiskeen ja onnistuneiden osakeostojen. Arvioni mukaan olen saavuttanut nyt lähes 4 % tavoitteestani, joka kryptisesti ilmaistuna on 30.000 euron vuosittaiset nettotulot vuoden 2009 rahanarvossa mitattuna. Suotuisien osakesäiden vallitessa 5 %:n rajapyykki ylittynee vielä kuluvan vuoden aikana.

keskiviikko 3. helmikuuta 2010

Osto: Fortum

Fortum julkaisi tänään tilinpäätöksensä, joka ei tarjonnut suuria yllätyksiä. Osakekohtainen tulos oli 1,48 euroa eli melkolailla arvioni mukainen. Osinkoehdotus 1 euro per osake sen sijaan yllätti lievän positiivisesti.

Uutiset Venäjältä olivat odotettuja eli hanke etenee kaikilta osin suunnitellusti. Positiivinen yksityiskohta oli Russia-divisioonan liikevoitto 4Q:lta. Liikevoitto oli tosin nimellinen 7 miljoonaa, mutta joka tapauksessa merkki siitä, että 4 miljardin investoinnin takaisinmaksu on alkanut.

Huolimatta Venäjän hankkeesta ja TVO/Areva-riidasta, näen Fortumin osakkeen melko matalariskisenä sijoituksena, joka tarjoaa vähintään 4-6 %:n osinkotuottoa nykyhinnalle (18,5) vuodesta 2011 eteenpäin. Kuluvalta vuodelta osinkotuotto on ko. hinnalle 5,4 %:a.

Odotan osakekohtaisen tuloksen nousevan maltillisesti kuluvana vuonna verrattuna viime vuoteen. Viime vuoden tulokseen vaikuttivat alentavasti mm. kertaluonteiset tuotannonalenemiset Ruotsissa. Vastaavasti tänä vuonna sähkökapasiteetin lisäystä pitäisi tulla Venäjällä alkaen kolmannesta neljänneksestä.

Muun muassa em. perusteilla ostin tänään osaketta hintaan 18,5X euroa per osake. Oston jälkeen Fortumin paino salkussani on reilut 4 prosenttiyksikköä.

Toistaiseksi en enää harkitse Fortumin lisäystä, vaan jään odottelemaan osinkojen kilahdusta tililleni. Lisäostoja tulen harkitsemaan näillä näkymin vasta tilanteessa, jossa osake jostain syystä painuu kohti 17 euroa tai vieläpä alle. Nykytiedoillani en näe kuitenkaan mitään Fortumista johtuvaa syytä osakkeen hinnan laskulle.