Tässä blogissa paljastan lukijoille osakesalkkuni sisällön, sen muutokset sekä ennen kaikkea ne perusteet, joilla olen kulloinkin onnistunut vakuuttamaan itseni osakkeiden ostosta, niiden pitämisestä tai - kuten joskus harvoin tapahtuu - niiden myynnistä.

En ole kuitenkaan liikkeellä pelkästä tiedon levittämisen ilosta. Blogin perimmäisenä tarkoituksena on toimia lääkkeenä sijoittajana kokemiini pahimpiin ammattitauteihin kuten epärationaalisten ja epäjohdonmukaisten päätösten tekoon, virhearvioiden ja tappioiden unohtamiseen ja epätodellisiin kuvitelmiin oman sijoitusosaamisen tasosta.

Myös tavoite on nyt asetettu.

Miljoonan euron sijoitusvarallisuus vuoteen 2030 mennessä.

maanantai 24. toukokuuta 2010

Fortumia salkkuun

Olen lisännyt Fortumia salkkuuni noin 17,5 euron hinnalla, joka oli hieman alempi kuin osakkeideni aiempi keskihinta. Oston jälkeen Fortumin paino salkussani on hieman yli 5 %.

Edelliset ostoni tein tammi-helmikuun vaihteessa, minkä jälkeen Fortum on mm. julkistanut osavuosikatsauksensa ja Suomen hallitus antanut ydinvoimapäätöksensä.

Osavuosikatsauksessa minua miellyttivät erityisesti hyvä osakekohtainen tulos (0,63 €), yhtiön näkemys yleisestä teollisuustuotannon elpymisestä sekä suunnitelmien mukainen eteneminen Russia-divisioonassa. Pidän erittäin todennäköisenä, että Fortumin osakekohtainen tulos ylittää viimevuotisen 1,48 euroa. Osinkokaan tuskin ainakaan laskee. Ostohinnalleni jo viimevuotinenkin osinko tarkoittaisi lähes 6 prosentin tuottoa.

Ydinvoimapäätöstäkään en pidä Fortumille tai sen osakkeenomistajalle erityisen huonona. TVO:n kautta Fortum sai lisäkapasiteetti jo nyt ja itse olen melko luottavainen sen suhteen, että tulevina vuosina Fortum saa luvat, joilla yhtiö korvaa 2020-luvun lopussa poistuvaa Loviisan kapasiteettia. Lyhyellä tähtäimellä luvan saamatta jääminen saattaa jopa kasvattaa osinkovirtaa sekä pitää yhtiön johdon fokuksen paremmin nykyisten hankkeiden menestyksekkäässä läpiviennissä.

.

keskiviikko 19. toukokuuta 2010

Kaupankäyntiä Uponorilla ja L&T:llä

Olen tällä viikolla myynyt erät sekä Uponoria että Lassila & Tikanojaa. Myynnit eivät ole olleet varsinainen kannanotto osakkeiden pitkänaikavälin tuotto-odotuksiin, vaan kyseessä on ollut ainoastaan erittäin lyhyen aikavälin näkemys osakkeiden hintoihin kohdistuvasta paineesta. Myynneistä on realisoitunut merkittävät luovutustappiot, jotka tulen hyödyntämään myöhemmin kuluvan vuoden aikana saamistani luovutusvoitoista.

Olen myöhemmin tällä viikolla ostanut erät Uponoria ja Lassila & Tikanojaa takaisin salkkuun hieman myyntihintaa edullisemmalla ostohinnalla. Ostoeräni ovat olleet kappalemääräisesti myyntieriäni hieman suuremmat eli olen lisännyt ko. yhtiöiden painoa salkussani. Kaupat on tehty Nordnetin ns. 3 euron kampanjahinnalla.

Jatkossa tulen olemaan taas lähes yksinomaan ostolaidalla.

.

keskiviikko 12. toukokuuta 2010

Tiimari myyty - ei valoa tunnelissa

Olen myynyt salkkuni pohjilla olleet Tiimarin osakkeet noin 1,2X euron kappalehintaan. Myynnillä realisoin noin 75 %:n tappion kyseisistä osakkeista. Kun vähennän tappion luovutusvoitoista, vastaa Tiimari-erheeni noin 55 %:a alkuperäisestä ostohinnasta.

Viimeisen niitin myyntipäätökselleni antoi yhtiön 6.5.2010 antama osavuosikatsaus, joka vahvisti käsitykseni yhtiön saneeraustoimenpiteiden riittävyydestä. Lyhyesti sanottuna johtopäätökseni on, että liian vähän - aivan liian myöhään.

TJ Krookin aloittamat tervehdyttämistoimet ovat olleet suurelta osin oikeansuuntaisia. Valitettavasti yhtiö oli Illin aikana ajettu kannattamattomalla kasvulla niin syvälle velkasuohon, että yhtiö ei siitä toivu. Ei ainakaan vielä lähivuosina.

Vaikka yhtiö on mm. lopettanut jo merkittävän osan kaikkein huonoimmin kannattaneista liikkeistään, ei kannattavuus ole parantunut odottamallani tavalla. Kun kulukarsinta on käyty pian loppuun, jää jäljelle ainoastaan liikevaihdon kasvattaminen, mikä ei tule olemaan helppoa.

Pidän todennäköisenä, että yhtiö joutuu vielä ennen positiivisen vuosituloksen julkaisemista käymään omistajien kukkarolla tai muulla pienomistajille epäsuotuisalla tavalla järjestelemään rahoitusasemaansa. Tiimarin tilannetta eivät myöskään helpota euron alamäki suhteessa "krääsän" tuottajamaiden valuuttoihin.

Tiimari tuskin enää koskaan palaa salkkuuni.