Tässä blogissa paljastan lukijoille osakesalkkuni sisällön, sen muutokset sekä ennen kaikkea ne perusteet, joilla olen kulloinkin onnistunut vakuuttamaan itseni osakkeiden ostosta, niiden pitämisestä tai - kuten joskus harvoin tapahtuu - niiden myynnistä.

En ole kuitenkaan liikkeellä pelkästä tiedon levittämisen ilosta. Blogin perimmäisenä tarkoituksena on toimia lääkkeenä sijoittajana kokemiini pahimpiin ammattitauteihin kuten epärationaalisten ja epäjohdonmukaisten päätösten tekoon, virhearvioiden ja tappioiden unohtamiseen ja epätodellisiin kuvitelmiin oman sijoitusosaamisen tasosta.

Myös tavoite on nyt asetettu.

Miljoonan euron sijoitusvarallisuus vuoteen 2030 mennessä.

tiistai 30. marraskuuta 2010

Exel Composites uutena salkkuun

Uutena yhtiönä salkkuun on nyt tullut Exel Composites vajaan 6 euron hinnalla. Yhtiön markkina-arvo on vain 70 miljoonaa euroa, joten yhtiö lentää selvästi useimpien analyytikoiden ja suursijoittajien tutkan alapuolella. Exelin kaltaisista yhtiöistä piensijoittaja voi löytää ne helmet, joiden avulla indeksit voitetaan.

Viime vuosina yhtiö on myynyt Exel GmbH:n Plastics-liiketoiminnan (2007), Exel Sports Brandsin Outdoor-liiketoiminnan (2008) ja Exel Sports Brandsin salibandyliiketoiminnan (2009). Mm. edellä mainittujen toimenpiteiden seurauksena yhtiön velkaantuneisuus on tippunut kolminumeroisista luvuista kummeneen ja omavaraisuusastekin on jo 50 %. Exel on nyt puhtaasti teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin.

Yhtiöllä on kymmenen eri markkinasegmenttiä, jotka ovat kuljetus, rakentaminen ja infrastruktuuri, energia, telekommunikaatio, paperiteollisuus, sähköteollisuus, puhdistus ja kunnossapito, urheilu ja vapaa-aika, koneteollisuus sekä yleisteollisuus. Eri tuotesovellutuksia on yli 1000. Yhtiö toimii jo useammalla mantereella ja on pirstaloituneen toimialansa markkinajohtaja. Kun lisäksi yhtiö on nykyisellä toimialallaan tehnyt tulosta läpi finanssikriisin, pidän yhtiön tulevaisuuden näkymiä erittäin hyvinä.

Näillä näkymin tulen varovaisesti lisäilemään yhtiön painoa salkussa yhdellä tai kahdella lisäostolla.

tiistai 23. marraskuuta 2010

UPM - piilomonialayhtiö

Ostin äskettäin erän UPM:n osakkeita n. 11,7 euron kappalehintaan. Lyhyellä tähtäimellä katsoin edullisemmaksi ostaa osakkeet ennen mahdollista Myllykoski-kaupan varmistusta. Mikäli kauppa varmistuu, on se UPM:lle todennäköisesti edullinen. Ko. kaupassa kello raksuttaa ostajan hyväksi. Osakkeet ostin kuitenkin pitkällä tähtäimellä.

UMP:n omaa materiaalia lainaten "Konsernin ensimmäiset puuhiomot ja paperitehtaat sekä sahalaitokset käynnistyivät 1870-luvun alkupuolella. Sellunvalmistus aloitettiin 1880-luvulla ja paperinjalostus 1920-luvulla. Vanerin valmistukseen konsernissa ryhdyttiin 1930-luvulla..."

Pidän yhtiöistä, joiden toiminnassa voin nähdä jatkuvuutta. Vaikka mennyt ei ole tae tulevasta, luotan vahvasti siihen, että UPM jauhaa liikevaihtoa ja tulosta omistajilleen vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Tällä hetkellä karu fakta on, että hienosta biofore company -sloganista huolimatta yhtiö on paperiyhtiö. Paperin osuus liikevaihdosta on noin 70 % ja se voi muutaman vuoden tasolla jopa nousta. Nousun takana olisivat kysynnän lievä palautuminen, onnistuneet hinnankorotukset ja mahdollinen Myllykoski-kauppa. Muutaman vuosikymmenen tähtäimellä Paperi on kuitenkin vääjäämättä perusmuodossaan auringonlaskun ala. Yhtiöllä on kuitenkin aikaa ja resursseja mukautua muuttuviin olosuhteisiin. Yhtiön kyky muuttua onkin kiinni nykyisistä ja tulevista päätöksentekijöistä.

Arvioni mukaan UMP on tulevaisuudessa yhä enemmän monialayhtiö, jossa toimialoina voisivat olla paperi, sellu, (perinteinen) energia, (bio-tuotteet) energia, tarralaminaatit (sis. RFID) ja rakentamistuotteet (sahat, vaneri, komposiitit, metsä). Eri toimialojen nykyistä selvempi erottaminen nostaisi mielestäni omistaja-arvoa ja tehostaisi eri toimialojen kehitystä.

Edellä mainitun lisäksi harras toiveeni yhtiön johdolle on, että yhtiö panostaisi huomattavasti nykyistä enemmän rakentamistuotteisiin. Puumuovikomposiitti on askel oikeaan suuntaan. Oikeat innovaatiot voisivat esim. sysätä puu(kerros-)talorakentamisen liikkeelle.

Jääköön ajatuksenvirta tällä kertaa tähän. Näkemän pitää...