Tässä blogissa paljastan lukijoille osakesalkkuni sisällön, sen muutokset sekä ennen kaikkea ne perusteet, joilla olen kulloinkin onnistunut vakuuttamaan itseni osakkeiden ostosta, niiden pitämisestä tai - kuten joskus harvoin tapahtuu - niiden myynnistä.

En ole kuitenkaan liikkeellä pelkästä tiedon levittämisen ilosta. Blogin perimmäisenä tarkoituksena on toimia lääkkeenä sijoittajana kokemiini pahimpiin ammattitauteihin kuten epärationaalisten ja epäjohdonmukaisten päätösten tekoon, virhearvioiden ja tappioiden unohtamiseen ja epätodellisiin kuvitelmiin oman sijoitusosaamisen tasosta.

Myös tavoite on nyt asetettu.

Miljoonan euron sijoitusvarallisuus vuoteen 2030 mennessä.

tiistai 9. helmikuuta 2010

Harkinnassa: Teleste

Teleste kuuluu salkkuni niihin ostoihin, joissa olen tehnyt etukäteen liian vähän selvitystyötä ymmärtääkseni yhtiön liiketoimintaa ja sitä kautta osakesijoituksen mielekkyyttä. Lähes ratkaiseva peruste ostoilleni olivat yhtiön sisäpiiristä mutkan kautta saamani epäviralliset, mutta erittäin positiiviset signaalit yhtiön potentiaalista.

Teleste kuuluu painoarvoltaan salkkuni pienimpiin osakkeisiin noin 6 euron keskihinnalla. Osakekurssi on tällä hetkellä noin 3,9 euroa.

Kysymys onkin se, mitä tehdä Telestellä? Myydä, pitää vai lisätä?

Tilinpäätöksen (3.2.2010) mukaan liikevaihto oli 141,7 (108,7) miljoonaa euroa kasvaen vertailuvuodesta 30,3 %.

Liikevaihto kasvoi kuitenkin lähinnä Saksassa yrityskaupan johdosta. Ilman yrityskauppaa liikevaihto olisi laskenut verrattuna vuoteen 2008. Vuonna 2010 liikevaihto kasvanee, kuten yhtiö on itsekin arvioinut. Oman arvioni mukaan kasvu on kuitenkin vaatimatonta.

Tilinpäätöksen (3.2.2010) mukaan liiketulos oli 2,5 (5,6) miljoonaa euroa ja jäi 55,2 % vertailuvuodesta. Liiketulos sisältää 0,8 miljoonan euron arvonalennuspoiston.

Yhtiöllä on edelleen liikearvoa taseessaan 31,6 miljoonaa ja muita aineettomia 7,6 miljoonaa. Suurin osa liikearvosta on peräisin Saksan yrityskaupasta. En näe erityisiä negatiivisia riskejä Telesten taseessa, joskaan en maallikkona kovin hyvin osaa arvioida niitä aineettomia oikeuksia ja liikearvoja, jotka perustuvat alan teknologiaan.

Tilinpäätöksen (3.2.2010) mukaan saadut tilaukset kasvoivat vertailuvuodesta 27,3 % ja olivat 151,0 (118,6) miljoonaa euroa, joista Broadband Cable Networksin tilaukset 131,8 (101,4) miljoonaa euroa ja Video Networksin tilaukset 19,2 (17,2) miljoonaa euroa.

Tilauskertymän kasvaminen erityisesti loppuvuotta kohti oli positiivista. Tilauskertymästä kuitenkin osa selittyy yrityskaupasta. Lisäksi yhtiö kertoo hintakilpailun kiristyneen erityisesti Broadbandin alueella. Oletettavaa siten on, että katteet uusissa tilauksissa ovat entistä kapeammat. Katteiden kapeneminen vaimentaa myös arvioidun liikevaihdon kasvun tuomaa tulosparannusta. Vaikka yrityskauppa on lisännyt kassavirtaa tuottavan palveluliiketoiminnan osuutta, ovat yhtiön tilauskirjassa tapahtuvat muutokset edelleen riippuvaisia yksittäisistä tilauksista.

Tilinpäätöksen (3.2.2010) mukaan hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,08 (0,12) euroa ulkona oleville osakkeille. Osinkotuottona nykyhinnalle ehdotettu 0,08 euroa per osinko olisi noin 2 prosenttia.

Ratkaisua suuntaan tai toiseen en vielä osaa tehdä, vaikka olenkin kallistumassa myynnin puoleen. Perusteluna toistaiseksi on vain sijoittamisen perusviisaus: Älä sijoita sellaiseen, mitä et ymmärrä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti