Tässä blogissa paljastan lukijoille osakesalkkuni sisällön, sen muutokset sekä ennen kaikkea ne perusteet, joilla olen kulloinkin onnistunut vakuuttamaan itseni osakkeiden ostosta, niiden pitämisestä tai - kuten joskus harvoin tapahtuu - niiden myynnistä.

En ole kuitenkaan liikkeellä pelkästä tiedon levittämisen ilosta. Blogin perimmäisenä tarkoituksena on toimia lääkkeenä sijoittajana kokemiini pahimpiin ammattitauteihin kuten epärationaalisten ja epäjohdonmukaisten päätösten tekoon, virhearvioiden ja tappioiden unohtamiseen ja epätodellisiin kuvitelmiin oman sijoitusosaamisen tasosta.

Myös tavoite on nyt asetettu.

Miljoonan euron sijoitusvarallisuus vuoteen 2030 mennessä.

keskiviikko 14. huhtikuuta 2010

Aatoksia Sanomasta sijoituskohteena

Sanoman painoarvo salkussani on tällä hetkellä noin 4,7 prosenttia ja se edustaa ainoa ns. media-alaa. Hyvän peruskatsauksen Sanoman tämän hetken tilasta saa mm. Matti Miettusen blogikirjoituksesta 9.4.2010

http://miettunen.blogit.kauppalehti.fi/blog/18201/sanoma-vakaa-tulos-vaikeassa-ymparistossa

Omassa salkussa Sanoman tehtävänä on tuoda vakaata tuloskehitystä ja tasaista kassavirtaa. Yhtiö ilmoittaa omaksi osingonjaon periaatteekseen seuraavan: Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen. Yhtiötä on tältä osin uskominen.

vuosi - eur - osinkotuottoprosentti

2010 - 0.80 - 4.9
2009 - 0.90 - 9.0
2008 - 1.00 - 5.4
2007 - 0.95 - 4.2
2006 - 0.90 - 4.1
2005 - 0.80 - 3.9
2004 - 1.00 - 6.6
2003 - 0.40 - 4.7
2002 - 0.51 - 3.9
2001 - 0.47 - 3.8

Sanomalla on menossa tällä hetkellä kaksi suurta murrosvaihetta, joilla molemmilla on suuri vaikutus siihen, millainen sijoituskohde Sanoma on vuosina 2010-2020. Ensimmäinen niistä on media-alan murros, jossa mm. toimintatavat, tuotteet ja ansaintamallit muuttuvat. Toinen on omistajakunnassa tapahtuva muutos.

Alla ovat kaikki tällä hetkellä yli prosentin yhtiöstä omistavat tahot:

1 Erkko Aatos 23,16
2 Langenskiöld Robin 7,58
3 Seppälä Rafaela 7,21
4 Herlin Antti 3,82
5 Helsingin Sanomain Säätiö 3,52
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 2,11
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1,99
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1,56
9 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 1,39
10 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 1,35
11 Valtion Eläkerahasto 1,33
12 WSOY:n kirjallisuussäätiö 1,28
13 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 1,18
14 Suomen Kulttuurirahasto 1,02

Yhtiön johto on edelleen vahvasti pääomistajansa Erkon käsialaa. Totuus kuitenkin on, että ikä (s. 16.9.1932) tekee tehtävänsä ja Erkonkin on ratkaistava omaisuutensa kohtalo. Maailma on ihmeitä täynnä, mutta yllättyisin suuresti, jos Erkon omistus Sanomassa siirtyy jonnekin muualle kuin Jane ja Aatos Erkon säätiölle ja/tai muulle vastaavalle säätiölle. Yhtiölle se tarkoittaisi todennäköisesti toiminnan konservoitumista sekä riskinoton vähentymistä, mitkä seikat eivät välttämättä ole sijoittajalle vahingoksi. Lisäksi säätiöiden osuus omistajakunnasta kasvaisi lähes puoleen, mikä saattaisi tarkoittaa osinkovirran vuolastumista entisestään sekä osakkeen likviditeetin heikkenemistä.

Mikäli jostain syystä Erkon Sanoma-omistuksen jako ei mene suunnitellulla tavalla, voi se aiheuttaa perinteisiä perintöriitoja ja nurkkausyrityksiä. Tämä on mielestäni mahdollinen - joskaan ei todennäköinen - ja lukkiutuessaan jopa erittäin vakava yhtiökohtainen riski.

Mutta onko Antti Herlinillä jokin rooli tässä kuviossa? Herlin on edelleen kasvattanut osuuttaan yhtiössä ja on jo lähes 4 %:n omistuksella 4. suurin omistaja. Voisiko Herlin olla se "uskottu mies", jolle Erkko luovuttaa Sanoma-omistuksensa päätösvallan samalla, kun omistusoikeus jäisi säätiölle Erkon itsensä määrittelemin ehdoin?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti